מסכות הגנה מפני מחלת הקורנה במחירים סיטונאים ניתן לתאם כמויות באופן טלפוני 055-9707155.

x
לחצו למכרזים ממשלתיים
נכסים דירה- טבריה- רח' צאלון

דירה- טבריה- רח' צאלון

מספר מכרז: למנויים בלבד

סוג הנכס: דירה | מספר חדרים:- | שטח: - | קומה: -

פורסם ב: 19/02/18

כתובת הנכס: טבריה, רח' צאלון

הזמנה להציע הצעות

לרכישת דירה (מס' 355/1) ברח' צאלון 19 בטבריה (מורדות) - בכינוס

 

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת הדירה שבכותרת (להלן: "הדירה").

2. הדירה רשומה בחברה משכנת כגוש 15063 חלק מחלקות 173,174.

3. פרטים נוספים על הדירה ניתן לקבל באמצעות פנייה לכונס הנכסים הח"מ (בדוא"ל בלבד!). יחד עם זאת יובהר, כי אין במידע המפורט במודעה זו ו/או במידע שיימסר כאמור, כדי לפטור המציעים מלבדוק בעצמם; על חשבונם ובאחריותם, כל המידע אודות הנכס ואודות מצבו הפיזי ו/או המשפטי. (הכונס הח"מ ימסור יפו"כ מתאים למתענינים).

4. הנכס יימכר במצבו הפיזי והמשפטי הנוכחי, "AS-IS", כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ונקי מכל שעבוד. כונסי הנכסים הח"מ אינם אחראיים לכל מצב ו/או מייצג, פיזי ו/או משפטי ו/או אחר, בקשר לנכס. האחריות לבדיקת הנ"ל על המציעים בלבד.

5. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים בלבד, יש להמציא למשרדו של כונס הנכסים הח"מ, בכתב, עד ליום ד' 28.03.18 בשעה 13:00, תוך פירוט מלא של פרטי המציע, לרבות, שם, מס' תעודת זהות (בצירוף צילום ת.ז.) מען ומספרי טלפון. כן יש לצרף להצעה, המחאה בנקאית (לא ערבות!) ע"ס של 10% מסכום ההצעה, לפקודת כונס הנכסים הח"מ (להלן – "ההמחאה הבנקאית"). הצעה שתלקה בחסר, בפרט מהפרטים דלעיל, לא תקובל.

6. ההמחאה הבנקאית הנ"ל, תהווה פיצוי מוערך ומוסכם מראש, ותוגש לפרעון בכל מקרה שהצעת המציע תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו, ו/או ימנע מלחתום על הסכם המכר, תוך זמן סביר מהודעת הח"מ על קבלת הצעתו, ו/או לא יקיים ו/או יפר את תנאיו של חוזה המכר.

7. היה וההצעה לא תתקבל או שהמכירה תבוטל ו/או לא תצא לפועל, מכל סיבה שהיא, תוחזר ההמחאה הבנקאית הנ"ל לידי המציע.

8. המכירה איננה כפופה לדיני המכרזים ו/או לדיני ההוצל"פ והח"מ איננו מתחייב לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. כן, שומר הכונס לעצמו, הזכות לנהל מו"מ עם כ"א מהמציעים ו/או לנהל מספר התמחרויות בין המציעים השונים, ו/או לשנות המועדים. כל זאת, בהתאם ועפ"י שקול דעתו הבלעדי.

9.  כל המיסים, האגרות ותשלומי החובה שיהיו כרוכים במכירה ובהעברת הבעלות ע"ש הקונה – פרט למס שבח מקרקעין; מס מכירה; דמי היוון; דמי הסכמה והיטל השבחה – יחולו וישולמו ע"י הקונה.

10. המכירה כפופה ומותנית באישורו של כבוד ביה"ד הרבני האזורי בטבריה.

11. לפרטים נוספים; לקבלת העתק חוו"ד השמאי; אישור הזכויות וטופס ההצעה, ניתן לפנות לח"מ בכל ימות השבוע (פרט ליום ו') מהשעה 09:00 ועד לשעה 18:00. באשר לסיור בנכס ימסרו פרטים ע"י הכונס לפי דרישה.

12. למען הסר ספק יובהר, שהכונס לא ישלם לאיש, כל דמי תיווך מכל מין וסוג שהוא, בכל דרך שהיא.

 

 

   עו"ד אביאב אריה, ככונס הנכסים                                               

מטעם ביה"ד הרבני האזורי בטבריה                                   
ת.ד. 153, כרמיאל-2161101                                                      

טל: 9885672 -04, 050-3600350, פקס: 9585248 -04               

             [email protected]

* מידע נוסף זמין למנויים (התחבר) או הרשם ל7 ימי ניסיון חינם.

עוד 0 ימים למכרז

מועד הגשה: 28/03/18 13:00

לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

X

על מנת להוריד את הקובץ אנא רכוש קרדיטים

נקודות קרדיט

ברשותך: נקודות קרדיט

נקודות אלו מאפשרות לך להזמין מסמכים ממכרזים
X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.

עדיין אין לכם חשבון?

הירשמו היום וקבלו 7 ימי ניסיון חינם!

x
X

מצטרפים היום ונהנים מ-7 ימי ניסיון חינם בלוח הרכב ,דירות ומכרזים

התחל 7 ימי ניסיון או התחבר/י