סגור
דירות מכונס נכסים

דירות מכונס נכסים

מגוון גדול ועדכני של דירות מכונס נכסים. הדירות נמכרות בהליכי מכרז המאפשרים לכם לחסוך עד 30% משווי הנכס! לוח כונס אונליין מאפשר לכם לקבל גישה לנכסים החדשים בשוק וליצור קשר עם מפרסם המכרז.

 • תאריך
 • כותרת
 • הגשה
  • 22/02/18

  • חדש דירה בקריית מלאכי, רח' ויצמן 397/9

  • 29/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 67
  עוד 33 ימים למכרז

  מועד הגשה: 29/03/18 16:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  דירה בקריית מלאכי, רח' ויצמן 397/9

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: - | שטח: 67 | קומה: - | כתובת: קריית מלאכי, רח' ויצמן 397/9

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 22/02/18

  הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברח' ויצמן 397/9 , קריית מלאכי

   

  1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה המצויה בקומה ראשונה של בית משותף ברח' ויצמן 397/9 בקרית מלאכי הרשומה בלשכת רישום מקרקעין והידועה כגוש 2411 חלקה 23 תת חלקה 9 והינה בשטח ברוטו של כ-67.50מ''ר (להלן: הדירה).

  2. הדירה נמכרת במצבה כמות שהיא (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו את הדירה והזכויות בה מבחינת מצבה הפיזי, המשפטי, התכנוני ו/או אחר. לכונסים לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר לכך.  

  3. טופס הצעה לרכישת הדירה ונוסח הסכם המכר (להלן: הסכם המכר) עליו יידרש המציע לחתום, ניתן יהיה לקבל במשרד עוה''ד דפנה (הורביץ) כהן או במשרד עו"ד ענקי בן ציון בכתובות הרשומות בתחתית מודעה זו.

  4. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.

  5. את ההצעות יש להגיש במשרדם של הח''מ עד ליום 29.03.2018 בשעה 16:00, על גבי טופס הצעת רכישה ובצירוף הסכם המכר כשהם חתומים על ידי המציע. הכונסים יהיו זכאים להאריך את המועד לפי שיקול דעתם.

  6.יש לצרף להצעה שיק בנקאי לפקודת עו''ד דפנה (הורביץ) כהן ועו"ד ענקי בן ציון בשיעור של 10% מגובה ההצעה, (להלן: השיק הבנקאי). השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע, שהצעתו התקבלה, לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו.

  7. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בקריית גת ומותנית בקבלת אישור זה.

  8. את הדירה ניתן לראות בימי חמישי בתאריכים 22.02.2018, 01.03.2018, 08.03.2018, 15.03.2018 ו- 22.03.2018 שעה- החל מהשעה 19:30 ובימי שישי בתאריכים 23.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018, 16.03.2018 ו- 23.03.2018 החל מהשעה 15:00 ולאחר תיאום עם הח''מ במספרי הפלאפון הרשומים מטה.

  9. הכונסים לא ישלמו דמי תיווך כלשהם ובדרך כלשהי.

  10. ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני מכרזים. אין הח''מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל, בכל עת, משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או עם צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ''ל ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לבקש הצעות נוספות, והם רשאים בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי, למכור את הדירה שלא באמצעות "ההזמנה להציע הצעות" כאמור לעיל.

  11. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

   

   

   

  דפנה (הורביץ) כהן,עו''ד              ענקי בן ציון,עו"ד

  כונסת הנכסים                          כונס הנכסים    

  רח' עזרא 4, רחובות 76200        רח' הבילויים 7,גדרה

  פלאפון:052-3274456              פלאפון:050-8848504

  טל': 08-9470686                  טל': 08-8683132

                                                                                       

   

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 21/02/18

  • מסחר בתל אביב, רח' רענן

  • 15/04/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 50 ימים למכרז

  מועד הגשה: 15/04/18 10:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  מסחר בתל אביב, רח' רענן

  סוג הנכס: מסחר | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: תל אביב, רח' רענן

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 21/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת מסחר.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 21/02/18

  • נכס מקרקעין בנתניה, רח' שטמפפר

  • 08/05/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 73 ימים למכרז

  מועד הגשה: 08/05/18 15:30

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  נכס מקרקעין בנתניה, רח' שטמפפר

  סוג הנכס: נכס מקרקעין | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: נתניה, רח' שטמפפר

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 21/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת מקרקעין.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 21/02/18

  • דירת גן בקרית אונו, רח' הקשת

  • 25/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: 5
  • גודל: -
  עוד 29 ימים למכרז

  מועד הגשה: 25/03/18 12:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  דירת גן בקרית אונו, רח' הקשת

  סוג הנכס: דירת גן | מספר חדרים: 5 | שטח: - | קומה: - | כתובת: קרית אונו, רח' הקשת

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 21/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • מגרש בתל אביב, רח' שמחה

  • 19/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 23 ימים למכרז

  מועד הגשה: 19/03/18 14:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  מגרש בתל אביב, רח' שמחה

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: תל אביב, רח' שמחה

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • מגרש בתל אביב, רשפים 10

  • 19/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 23 ימים למכרז

  מועד הגשה: 19/03/18 14:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  מגרש בתל אביב, רשפים 10

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: תל אביב, רשפים 10

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • מגרש בתל אביב, קלמן 28

  • 19/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 23 ימים למכרז

  מועד הגשה: 19/03/18 14:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  מגרש בתל אביב, קלמן 28

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: תל אביב, קלמן 28

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • מגרש בתל אביב, עברי 35

  • 19/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 23 ימים למכרז

  מועד הגשה: 19/03/18 14:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  מגרש בתל אביב, עברי 35

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: תל אביב, עברי 35

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • מגרש בתל אביב, עברי 23א'

  • 19/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 23 ימים למכרז

  מועד הגשה: 19/03/18 14:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  מגרש בתל אביב, עברי 23א'

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: תל אביב, עברי 23א'

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • מגרש בתל אביב, כרמי 25א'

  • 19/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 23 ימים למכרז

  מועד הגשה: 19/03/18 14:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  מגרש בתל אביב, כרמי 25א'

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: תל אביב, כרמי 25א'

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • מגרש בתל אביב, יחיעם 38

  • 19/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 101
  עוד 23 ימים למכרז

  מועד הגשה: 19/03/18 14:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  מגרש בתל אביב, יחיעם 38

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: 101 | קומה: - | כתובת: תל אביב, יחיעם 38

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • בית מגורים בהרצליה, רח' יהושע בן נון

  • 18/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 22 ימים למכרז

  מועד הגשה: 18/03/18 12:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  בית מגורים בהרצליה, רח' יהושע בן נון

  סוג הנכס: בית מגורים | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: הרצליה, רח' יהושע בן נון

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת בית מגורים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • מגרש בעתלית

  • 08/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 12 ימים למכרז

  מועד הגשה: 08/03/18 10:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  מגרש בעתלית

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: עתלית

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 20/02/18

  • נכס בקרית ביאליק, רח' דרך עכו

  • 29/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 666
  עוד 33 ימים למכרז

  מועד הגשה: 29/03/18 10:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  נכס בקרית ביאליק, רח' דרך עכו

  סוג הנכס: נכס | מספר חדרים: - | שטח: 666 | קומה: - | כתובת: קרית ביאליק, רח' דרך עכו

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 20/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 19/02/18

  • דירה בטבריה, רח' צאלון

  • 21/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 25 ימים למכרז

  מועד הגשה: 21/03/18 13:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  דירה בטבריה, רח' צאלון

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: טבריה, רח' צאלון

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 19/02/18

  הזמנה להציע הצעות

  לרכישת דירה (מס' 355/1) ברח' צאלון 19 בטבריה (מורדות) - בכינוס

   

  1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת הדירה שבכותרת (להלן: "הדירה").

  2. הדירה רשומה בחברה משכנת כגוש 15063 חלק מחלקות 173,174.

  3. פרטים נוספים על הדירה ניתן לקבל באמצעות פנייה לכונס הנכסים הח"מ (בדוא"ל בלבד!). יחד עם זאת יובהר, כי אין במידע המפורט במודעה זו ו/או במידע שיימסר כאמור, כדי לפטור המציעים מלבדוק בעצמם; על חשבונם ובאחריותם, כל המידע אודות הנכס ואודות מצבו הפיזי ו/או המשפטי. (הכונס הח"מ ימסור יפו"כ מתאים למתענינים).

  4. הנכס יימכר במצבו הפיזי והמשפטי הנוכחי, "AS-IS", כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ונקי מכל שעבוד. כונסי הנכסים הח"מ אינם אחראיים לכל מצב ו/או מייצג, פיזי ו/או משפטי ו/או אחר, בקשר לנכס. האחריות לבדיקת הנ"ל על המציעים בלבד.

  5. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים בלבד, יש להמציא למשרדו של כונס הנכסים הח"מ, בכתב, עד ליום ד' 21.03.18 בשעה 13:00, תוך פירוט מלא של פרטי המציע, לרבות, שם, מס' תעודת זהות (בצירוף צילום ת.ז.) מען ומספרי טלפון. כן יש לצרף להצעה, המחאה בנקאית (לא ערבות!) ע"ס של 10% מסכום ההצעה, לפקודת כונס הנכסים הח"מ (להלן – "ההמחאה הבנקאית"). הצעה שתלקה בחסר, בפרט מהפרטים דלעיל, לא תקובל.

  6. ההמחאה הבנקאית הנ"ל, תהווה פיצוי מוערך ומוסכם מראש, ותוגש לפרעון בכל מקרה שהצעת המציע תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו, ו/או ימנע מלחתום על הסכם המכר, תוך זמן סביר מהודעת הח"מ על קבלת הצעתו, ו/או לא יקיים ו/או יפר את תנאיו של חוזה המכר.

  7. היה וההצעה לא תתקבל או שהמכירה תבוטל ו/או לא תצא לפועל, מכל סיבה שהיא, תוחזר ההמחאה הבנקאית הנ"ל לידי המציע.

  8. המכירה איננה כפופה לדיני המכרזים ו/או לדיני ההוצל"פ והח"מ איננו מתחייב לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. כן, שומר הכונס לעצמו, הזכות לנהל מו"מ עם כ"א מהמציעים ו/או לנהל מספר התמחרויות בין המציעים השונים, ו/או לשנות המועדים. כל זאת, בהתאם ועפ"י שקול דעתו הבלעדי.

  9.  כל המיסים, האגרות ותשלומי החובה שיהיו כרוכים במכירה ובהעברת הבעלות ע"ש הקונה – פרט למס שבח מקרקעין; מס מכירה; דמי היוון; דמי הסכמה והיטל השבחה – יחולו וישולמו ע"י הקונה.

  10. המכירה כפופה ומותנית באישורו של כבוד ביה"ד הרבני האזורי בטבריה.

  11. לפרטים נוספים; לקבלת העתק חוו"ד השמאי; אישור הזכויות וטופס ההצעה, ניתן לפנות לח"מ בכל ימות השבוע (פרט ליום ו') מהשעה 09:00 ועד לשעה 18:00. באשר לסיור בנכס ימסרו פרטים ע"י הכונס לפי דרישה.

  12. למען הסר ספק יובהר, שהכונס לא ישלם לאיש, כל דמי תיווך מכל מין וסוג שהוא, בכל דרך שהיא.

   

   

     עו"ד אביאב אריה, ככונס הנכסים                                               

  מטעם ביה"ד הרבני האזורי בטבריה                                   
  ת.ד. 153, כרמיאל-2161101                                                      

  טל: 9885672 -04, 050-3600350, פקס: 9585248 -04               

               aviav.law@gmail.com

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 19/02/18

  • דירה בקרית ים, רח' הנרייטה סאלד

  • 28/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 32 ימים למכרז

  מועד הגשה: 28/03/18 13:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  דירה בקרית ים, רח' הנרייטה סאלד

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: קרית ים, רח' הנרייטה סאלד

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 19/02/18

  הזמנה להציע הצעות

  לרכישת דירה ברח' הנרייטה סאלד 21; קריית ים - בכינוס

   

  1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת הדירה שבכותרת (להלן: "הדירה").

  2. הדירה רשומה בטאבו כגוש 10444; חלקה 1723 תת-חלקה 1.

  3. פרטים נוספים על הדירה ניתן לקבל באמצעות פנייה לכונס הנכסים הח"מ (בדוא"ל בלבד!). יחד עם זאת יובהר, כי אין במידע המפורט במודעה זו ו/או במידע שיימסר כאמור, כדי לפטור המציעים מלבדוק בעצמם; על חשבונם ובאחריותם, כל המידע אודות הנכס ואודות מצבו הפיזי ו/או המשפטי. (הכונס הח"מ ימסור יפו"כ מתאים למתענינים).

  4. הנכס יימכר במצבו הפיזי והמשפטי הנוכחי, "AS-IS", כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ ונקי מכל שעבוד. כונסי הנכסים הח"מ אינם אחראיים לכל מצב ו/או מייצג, פיזי ו/או משפטי ו/או אחר, בקשר לנכס. האחריות לבדיקת הנ"ל על המציעים בלבד.

  5. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים בלבד, יש להמציא למשרדו של כונס הנכסים הח"מ, בכתב, עד ליום ד' 28.03.18 בשעה 13:00, תוך פירוט מלא של פרטי המציע, לרבות, שם, מס' תעודת זהות (בצירוף צילום ת.ז.) מען ומספרי טלפון. כן יש לצרף להצעה, המחאה בנקאית (לא ערבות!) ע"ס של 10% מסכום ההצעה, לפקודת כונס הנכסים הח"מ (להלן – "ההמחאה הבנקאית"). הצעה שתלקה בחסר, בפרט מהפרטים דלעיל, לא תקובל.

  6.ההמחאה הבנקאית הנ"ל, תהווה פיצוי מוערך ומוסכם מראש, ותוגש לפרעון בכל מקרה שהצעת המציע תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו, ו/או ימנע מלחתום על הסכם המכר, תוך זמן סביר מהודעת הח"מ על קבלת הצעתו, ו/או לא יקיים ו/או יפר את תנאיו של חוזה המכר.

  7. היה וההצעה לא תתקבל או שהמכירה תבוטל ו/או לא תצא לפועל, מכל סיבה שהיא, תוחזר ההמחאה הבנקאית הנ"ל לידי המציע.

  8. המכירה איננה כפופה לדיני המכרזים ו/או לדיני ההוצל"פ והח"מ איננו מתחייב לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. כן, שומר הכונס לעצמו, הזכות לנהל מו"מ עם כ"א מהמציעים ו/או לנהל מספר התמחרויות בין המציעים השונים, ו/או לשנות המועדים. כל זאת, בהתאם ועפ"י שקול דעתו הבלעדי.

  9. כל המיסים, האגרות ותשלומי החובה שיהיו כרוכים במכירה ובהעברת הבעלות ע"ש הקונה – פרט למס שבח מקרקעין; מס מכירה; דמי היוון; דמי הסכמה והיטל השבחה – יחולו וישולמו ע"י הקונה.

  10. המכירה כפופה ומותנית באישורו של כבוד ביהמ"ש לעניני משפחה בקריות.

  11. לפרטים נוספים; לקבלת העתק חוו"ד השמאי; אישור הזכויות וטופס ההצעה, ניתן לפנות לח"מ בכל ימות השבוע (פרט ליום ו') מהשעה 09:00 ועד לשעה 18:00. באשר לסיור בנכס ימסרו פרטים ע"י הכונס לפי דרישה.

  12. למען הסר ספק יובהר, שהכונס לא ישלם לאיש, כל דמי תיווך מכל מין וסוג שהוא, בכל דרך שהיא.

   

   

     עו"ד אביאב אריה, ככונס הנכסים                                               

   מטעם ביהמ"ש לעניני משפחה בקריות.                                   
  ת.ד. 153, כרמיאל-2161101                                                      

  טל: 9885672 -04, 050-3600350, פקס: 9585248 -04               

               aviav.law@gmail.com

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 19/02/18

  • נכס במושב טפחות

  • 11/03/18

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 15 ימים למכרז

  מועד הגשה: 11/03/18 10:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  נכס במושב טפחות

  סוג הנכס: נכס | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: - | כתובת: מושב טפחות

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 19/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת נכס.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 19/02/18

  • דירה בערד, רח' אלעזר בן יאיר

  • 08/03/18

  • קומה: 7
  • חדרים: 4
  • גודל: -
  עוד 12 ימים למכרז

  מועד הגשה: 08/03/18 12:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  דירה בערד, רח' אלעזר בן יאיר

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: 4 | שטח: - | קומה: 7 | כתובת: ערד, רח' אלעזר בן יאיר

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 19/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 19/02/18

  • דירה בפתח תקווה, רח' זאב ברנדה

  • 28/02/18

  • קומה: 4
  • חדרים: 5
  • גודל: -
  עוד 4 ימים למכרז

  מועד הגשה: 28/02/18 12:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  דירה בפתח תקווה, רח' זאב ברנדה

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: 5 | שטח: - | קומה: 4 | כתובת: פתח תקווה, רח' זאב ברנדה

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 19/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 19/02/18

  • פנטהאוז ביפו, רח' נמל יפו

  • 10/03/18

  • קומה: 3
  • חדרים: -
  • גודל: -
  עוד 14 ימים למכרז

  מועד הגשה: 10/03/18 14:00

  לחיסכון של עד כ- 30% מתחת למחיר השוק ברכישת דירה מכונס יש להירשם עכשיו!

  פנטהאוז ביפו, רח' נמל יפו

  סוג הנכס: פנטהאוז | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: 3 | כתובת: יפו, רח' נמל יפו

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 19/02/18

  מקבלים הצעות לרכישת פנטהאוז.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (הירשם עכשיו!)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

ליצירת קשר, מלאו את הטופס ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

עו"ד, מעוניין לפרסם בלוח?
x

שרות זה זמין למשתמשים מנויים בלבד אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ליצירת קשר, מלאו את הטופס ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

עו"ד, מעוניין לפרסם בלוח?
X

על מנת להוריד את הקובץ אנא רכוש קרדיטים

נקודות קרדיט

ברשותך: נקודות קרדיט

נקודות אלו מאפשרות לך להזמין מסמכים ממכרזים
X

רוצים לקבל פרטים נוספים?

השאירו פרטים ונציגינו יתקשרו אליכם בהקדם האפשרי

X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.