מחפשים עבודה? חוזרים לשגרה עם משרה ממשלתית מבוקשת
לחיפוש משרה לחצו כאן
לחצו למכרזים ממשלתיים
נכסים דירה- באר שבע- רח' שדרות יצחק רגר

דירה- באר שבע- רח' שדרות יצחק רגר

מספר מכרז: למנויים בלבד

סוג הנכס: דירה | מספר חדרים:- | שטח: 107 | קומה: 3

פורסם ב: 10/07/17

כתובת הנכס: באר שבע, רח' שדרות יצחק רגר

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה בבאר שבע ברח' שד' רגר   155

1.    מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים, בקומה 3 בבנין בן 7 קומות עם מעלית, בשטח של כ- 95.4 מ"ר ע"פ רישום בלשכת רישום המקרקעין, ברח' שדרות יצחק רגר 155/10 בבאר שבע, הידועה כגוש 38073 חלקה 100 תת חלקה 10 (להלן: "הנכס"), הכל כמפורט במסמכי הזכויות ובחוו"ד השמאית.

2.    על ההצעות להתקבל עד ליום ה', 3.8.2017 בשעה 13:00, במשרד הח"מ ברח' ברח' לסקוב 22 בתל אביב.

3.    ההצעות תוגשנה על גבי נוסח של הצעת הסכם מכר, כאשר על כל מציע יהיה להשלים את הפרטים החסרים בלבד, בנוסח ההצעה.

4.    על כל מציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית בתוקף ל-6 חודשים לפחות , לפקודת "משרד עו"ד מני קורן בנאמנות", או יפקיד פקדון במזומן למס' חשבון נאמנות שיימסר בהודעה אישית, על סך 5% מההצעה (הצעה זו מחייבת ותחולט כפיצוי מוסכם במקרה של חזרה מההצעה או הפרת ההסכם ע"י המציע). מציע שהצעתו נדחתה – יגיע לקחת את ההמחאה / ייתן הוראה חתומה בדבר השבת הפקדון תוך 3 ימי עסקים ממתן ההודעה על דחיית ההצעה).

5.    הנכס נמכר במצב הפיסי, התכנוני והמשפטי הנוכחי (AS IS). על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק את טיב וזכויות הנכס, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, ההיתרים והתכניות החלים לגביו וכל היבט אחר הנוגע ואשר יש בו כדי להשפיע על רכישת הנכס. אין להסתמך על השמאות המצורפת. לעורך הדין אין כל ידיעה לגבי מצבו של הנכס, והאחריות לבדיקתו בכל רשות שהיא ומכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע בלבד.

6.    ניתן לראות את הנכס במועדים הבאים:

1.   יום  א', 23.7.2017 בין השעות  14:00 – 17:00 .   

2.   יום ו',  28.7.2017 בין השעות  09:00-12:00 .               

3.   יום ביקור נוסף שיתואם בהמשך, בתיאום טלפוני עם משרד עו"ד מני קורן.

יש לוודא  בשעות הבקר של היום  שלפני  יום הביקור המיועד, את דבר קיומו.

7. להסרת ספק מובהר כי הזמנה זו אינה משום מכרז, ולא יחולו עליה דיני מכרזים. המכירה אינה חלק מהליך כינוס, פירוק או כל הליך כיו"ב. הח"מ אינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. לח"מ שמורה הזכות לנהל מו"מ ו/או התמחרות, בכל שלב שהוא, עם מי מהמציעים ו/או לבקש הצעות נוספות על פי שיקול דעתו וכן לשנות המועד האחרון להגשת הצעות, הוא שומר לעצמו את הזכות לנהל בכל עת משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או עם צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ"ל, והינו רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו למכור את הנכס שלא באמצעות ה"הזמנה להציע הצעות" כאמור לעיל ו/או שלא למכור בכלל את הנכס. הח"מ שומר על זכותו להעדיף הצעות של מציעים שיציעו לשלם את התמורה, כולה ו/או רובה במעמד חתימת החוזה.

9 .  סכום ההצעה לא יפחת מ – 900,000 (תשע מאות אלף) ₪.

10. העתק ממסמכי הזכויות, חוות דעת שמאי (ללא סכום), טופס הצעה ונוסח הסכם, ניתן לקבל בפניה למייל [email protected]  או בפניה לאתר האינטרנט www.menikoren.co.il  , או בפקס' שמספרו 153-77-5545841, תוך ציון "נכס בשד' רגר 155 ב"ש".

11. לא ישולמו דמי תיווך. 

                 

מנחם קורן,עו"ד

ב"כ הבעלים

" מני קורן ושות' – משרד עורכי דין "

רח' לסקוב 22 תל-אביב 6473619

טל' 077-5545840

* מידע נוסף זמין למנויים (התחבר) או הרשם ל 18 ימי ניסיון חינם.

עוד 0 ימים למכרז

מועד הגשה: 03/08/17 13:00

לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

X

על מנת להוריד את הקובץ אנא רכוש קרדיטים

נקודות קרדיט

ברשותך: נקודות קרדיט

נקודות אלו מאפשרות לך להזמין מסמכים ממכרזים
X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.

x המבצע מסתיים בעוד
שעות!
18 ימים

עדיין אין לכם חשבון?

הירשמו היום וקבלו ***X*** ימי שימוש באתר חינם וללא התחייבות!

X
המבצע לעוד שעות!

מצטרפים היום ונהנים מ-***X*** ימי שימוש חינם בלוח הנדל"ן והרכב

התחל 18 ימי ניסיון או התחבר/י