לחצו למכרזים ממשלתיים
נכסים דירה נצרת עלית- כונס נכסים

דירה נצרת עלית- כונס נכסים

מספר מכרז: למנויים בלבד

סוג הנכס: דירה | מספר חדרים:4 | שטח: 80 | קומה: -

פורסם ב: 11/01/17

כתובת הנכס: נצרת עלית, רח' לולב

הזמנה להציע הצעות
בעניין: מרום רוני ת.ז. 024172306
יהודה גיל ת.ז. 022699318 (להלן: "החייבים)
1. מוזמנות בזה הצעות לרכוש את מלוא זכויות החייבים בדירת 4 חדרים (כ- 80 מ"ר) ברח' לולב 40/1 בנצרת עילית, הידועה כגוש 16653 חלקה 28 תת חלקה 8 (להלן: "הנכס").
2. המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור לנכס. הח"מ אינו מקבל על עצמו כל אחריות למצבו של הנכס מבחינה פיזית, תכנונית, משפטית או מכל בחינה אחרת, ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו, בכל גוף ו/או רשות ממלכתית, עירונית ואחרת, כל פרט וכל מידע הדרוש להגשת ההצעה.
3. הנכס יימכר במצבו AS-IS.
4. לכל הצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית לטובת הח"מ, בשיעור 10% מסכום ההצעה. הערבות תעמוד בתוקפה למשך 4 חודשים, והח"מ יהיה רשאי גם לבקש את הארכתה מדי פעם.
5. הח"מ יהיה רשאי להאריך מדי פעם את המועד האחרון להגשת הצעות ו/או לפרסם הזמנה נוספת בתנאים אלה או אחרים, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. שום אדם, לרבות מי שהגיש הצעה, לא יהא זכאי לטעון טענה כלשהי בקשר לכך.
6. על הזמנה זו ועל העסקה נשוא ההזמנה לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ויהיה רשאי לא למכור כלל את הנכס ו/או למכור כל חלק ממנו, למרות שהוגשו הצעות, ו/או רשאי לשנות את מתכונת המכירה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
7. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב, על גבי טופס שניתן לקבל במשרד הח"מ, עד לא יאוחר מיום 22.1.17, בשעה 12:00.
8. ההתקשרות כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בנצרת.

מועד הביקור נקבע ל- 16.1.17 (את השעה ניתן לתאם עם הח"מ)

איתי פריימן, עו"ד - נאמן
רח' כיאט 6, חיפה 33095
טל. 04-8673414, פקס. 04-8679449

* מידע נוסף זמין למנויים (התחבר) או הרשם ל 25 ימי ניסיון חינם.

עוד 0 ימים למכרז

מועד הגשה: 22/01/17 12:00

לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

X

על מנת להוריד את הקובץ אנא רכוש קרדיטים

נקודות קרדיט

ברשותך: נקודות קרדיט

נקודות אלו מאפשרות לך להזמין מסמכים ממכרזים
X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.

x המבצע לזמן מוגבל!
!
25

עדיין אין לכם חשבון?

הירשמו היום וקבלו ***X*** ימי שימוש באתר חינם וללא התחייבות!

X

מצטרפים היום ונהנים מ-***X*** ימי שימוש חינם בלוח הנדל"ן והרכב

התחל 25 ימי ניסיון או התחבר/י