מצטרפים לאתר ומקבלים ***X*** ימי שימוש בכל הלוחות ללא תשלום! לפרטים לחצו כאן

x
לחצו למכרזים ממשלתיים
נכסים מגרש- חיפה- רח' שכטר

מגרש- חיפה- רח' שכטר

מספר מכרז: למנויים בלבד

סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים:- | שטח: - | קומה: -

פורסם ב: 01/02/18

כתובת הנכס: חיפה, ברחוב שכטר (שכונת אחוזה)

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במגרש

 ברחוב שכטר חיפה

     

הח"מ בתפקידו כב"כ הבעלים, מזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלות במגרש ברחוב שכטר (שכונת אחוזה) חיפה, והידוע כגוש 10787 חלקה 103  (להלן: "הנכס").

1.       פרטים נוספים על הנכס ניתן לקבל במשרד הח"מ, אין במידע הכלול במודעה ו/או שיימסר ע"י הח"מ כדי לפטור את המציעים מלבדוק את הזכויות בנכס ו/או מצבו.

2.       הנכס יימכר כפי שהוא ובמצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי הנוכחי (AS-IS ) ועל המציע לברר בעצמו וכן באמצעות מומחים ובעלי מקצוע מטעמו את כל הנתונים לגבי מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני וכל היבט שהוא. קיים היתר בניה לבניית 7 יחידות. הח"מ וכל הפועל בשמו ו/או מטעמו לא יהיו אחראים לאיזשהו מצג ביחס לנכס.   

3.       את נוסח חוזה המכר שיחייב את הרוכש ניתן לקבל במשרדו של הח"מ , הגשת נוסח החוזה חתום ע"י המציע מהווה תנאי להשתתפות בהליך המכירה.

4.       הצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש למשרד עו"ד יצחק ריינפלד עד ליום 20/03/18 בשעה 15:00. הצעות לא תפחתנה מ- 6,500,000 ₪.

5.       ההצעות תהיינה נקובות בשקלים חדשים בלבד. להצעה יש לצרף את נוסח הסכם המכר שהוא חתום על-ידי המציע, וכן המחאה בנקאית בגובה 5%  מערך ההצעה ערוכה לפקודת הח"מ. מציע אשר הצעתו תתקבל ולא ישלים את הליך המכר ו/או יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, יחולט הסכום הנ"ל.

6.       כל שינוי , תיקון ,הסתייגות או תוספת שייעשו ע"י המציע בין בנוסח החוזה ובין במסמך נפרד, לא יחייבו את הח"מ  ועלולים לפסול את ההצעה, לפי שיקול דעתו של ב"כ המוכרים.

7.       על מכירת הנכס לא יחולו דיני מכרזים, ואין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, והח"מ שומר על זכותו לנהל מו"מ עם המציעים כולם ביחד ו/או עם כל אחד לחוד ו/או עם כל גורם ו/או לבקש הצעות נוספות ו/או לקיים התמחרות ו/או לא לבחור בכל הצעה ו/או לפרסם פנייה חוזרת לקבלת הצעות והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתנאים שייקבעו על-ידו.

8.       ניתן לפנות לעוה"ד מיכל פוירשטיין – ריינפלד במשרד הח"מ בטלפון : 04-8627272.

 

יצחק ריינפלד, עו"ד בתפקידו ב"כ הבעלים

יצחק ריינפלד משרד עורכי דין ונוטריון

רח' חורי 2 (מגדל הנביאים קומה 8) חיפה

טל' : 04-8627272    פקס: 04-8622875

 

* מידע נוסף זמין למנויים (התחבר) או הרשם ל 23 ימי ניסיון חינם.

עוד 0 ימים למכרז

מועד הגשה: 20/03/18 15:00

לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

X

על מנת להוריד את הקובץ אנא רכוש קרדיטים

נקודות קרדיט

ברשותך: נקודות קרדיט

נקודות אלו מאפשרות לך להזמין מסמכים ממכרזים
X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.

x המבצע מסתיים בעוד
שעות!
23 ימים

עדיין אין לכם חשבון?

הירשמו היום וקבלו ***X*** ימי שימוש באתר חינם וללא התחייבות!

X
המבצע לעוד שעות!

מצטרפים היום ונהנים מ-***X*** ימי שימוש חינם בלוח הנדל"ן והרכב

התחל 23 ימי ניסיון או התחבר/י