מסכות הגנה מפני מחלת הקורנה במחירים סיטונאים ניתן לתאם כמויות באופן טלפוני 055-9707155.

x
לחצו למכרזים ממשלתיים
נכסים בית מגורים - ראש העין- רח' הירקון

בית מגורים - ראש העין- רח' הירקון

מספר מכרז: למנויים בלבד

סוג הנכס: בית מגורים | מספר חדרים:- | שטח: 340 | קומה: -

פורסם ב: 14/03/18

כתובת הנכס: ראש העין, רחוב הירקון

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים ברחוב הירקון 21 בראש העין

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת מגרש הרשום ברמ"י בשטח של כ-684 מ"ר, עליו בנוי בית מגורים בשטח כ- 340 מ"ר, ברחוב הירקון 21 רה"ע, והידוע בגוש: 4271 חלקה: 54/2 (להלן – "הנכס").

2. הנכס יימכר במצבו As-Is, כפי שיהיה ביום מסירת החזקה בו.

3. נמסרת בזאת הודעה כי בנכס קיימות חריגות בנייה, וכן חובות נוספים לרמ"י לרבות דמי חכירה ודמי הסכמה וכן לרשות המקומית, כאשר טיפול בהסדרתם ועלותם תחול באופן בלעדי על הרוכש.

4. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס, סביבתו, מצבו הפיזי, משפטי, תכנוני ו/או כל מידע אחר בקשר עם הזכויות בנכס ו/או סביבתו ו/או מכירתו. הצעת המציע תיעשה אך ורק על סמך בדיקותיו. הח"מ ו/או מי מטעמו ו/או בעלי הנכס לא יישאו בכל אחריות למצג או התחייבות הנוגעים לזכויות בנכס ו/או לשימוש בו, אף אם יועבר לידי המציע עותק מדו"ח שמאי שנערך לבקשת הכונס.

5. טופס הצעה חתום לרכישת הנכס ניתן לקבל במשרד הח"מ, ויש למוסרו עד ליום 9.4.2018 בשעה 13:00 במשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בשיעור 10% מסכום ההצעה, לפקודת עו"ד גיא סגלוביץ'. ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים ותוקף הערבות יהא עד לתום 90 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. ההמחאה או הערבות יחולטו במקרה שהמציע שהצעתו אושרה יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מייד עם קבלת הצעתו. נוסח החוזה עליו יידרש הזוכה לחתום, מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע.

6. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זאת ועל ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה.

7. כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר ו/או בכלל, והוא שומר על זכותו לנהל מו"מ ו/או התמחרות עם המציעים ו/או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

8. המכר כפוף לאישור של רשמת ההוצאה לפועל בתיק מס' 20-07169-11-3 בלשכת ההוצל"פ בפתח תקווה.

9. לפרטים נוספים ולתיאום מועד ביקור בנכס ניתן לפנות לעו"ד גל רגב במשרדו של כונס הנכסים.

 

גיא סגלוביץ', עו"ד –  כונס הנכסים

רח' ששת הימים 45, כפר סבא 

טל'  פקס'  09-7460385

* מידע נוסף זמין למנויים (התחבר) או הרשם ל7 ימי ניסיון חינם.

עוד 0 ימים למכרז

מועד הגשה: 09/04/18 13:00

למנויים בלבד

לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

X

על מנת להוריד את הקובץ אנא רכוש קרדיטים

נקודות קרדיט

ברשותך: נקודות קרדיט

נקודות אלו מאפשרות לך להזמין מסמכים ממכרזים
X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.

עדיין אין לכם חשבון?

הירשמו היום וקבלו 7 ימי ניסיון חינם!

x
X

מצטרפים היום ונהנים מ-7 ימי ניסיון חינם בלוח הרכב ,דירות ומכרזים

התחל 7 ימי ניסיון או התחבר/י