סגור
מידע הליך רכישת מכוניות למכירה באמצעות כונס נכסים או מכרזי רכב

הליך רכישת מכוניות למכירה באמצעות כונס נכסים או מכרזי רכב

יתרונות קניית מכונית דרך מכרז

1. מחיר אטרקטיבי - על פי מחקר שהתבצע בשלוחת אוניברסיטת דרבי, במכרזים אלו נהנים המתמודדים ממחירים הנמוכים ב20%-30% ממחיר השוק.

2. ביטחון - מכירת הנכס מבוצעת על ידי גופים ציבוריים (משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, חברות פרטיות גדולות) שבניגוד למוכר רגיל קטנים מאוד הסיכויים כי יפרו את חוזה המכירה. במכירה באמצעות כונס נכסים המכירה מבוצעת דרך בית המשפט או ההוצאה לפועל ובאישורם, כך שלקונה יש כתובת גם לאחר הרכישה.

3. תהליך קצר - במרבית המקרים, הרכב מועבר מספר ימים לאחר קביעת הזוכה במכרז.

תהליך קניית מכוניות למכירה

קיימים 5 שלבים בתהליך קניית מכוניות למכירה דרך מכרז:

 

פרסום המודעה - מודעות של מכרזים מפורסמות, הן במדיה הכתובה והן במדיה האלקטרונית. אתר Konesonline מרכז את המודעות מכל מקורות המידע הקיימים.

במידה והרכב מתאים לפרופיל בו אתם מעונינים, עליכם להתקשר לגוף המטפל במכירה על מנת לקבל פרטים משלימים שאינם מופיעים במודעה.

בדיקת הרכב - בכל מודעה מפורסם מגרש המכוניות בו ניתן לראות את הרכב. יש לוודא מול הגוף המטפל במכרז את שעות קבלת הקהל. במקרים רבים לא ניתן לקחת את הרכב לבדיקה אצל גורם חיצוני. אי לכך, מומלץ להגיע עם איש מקצוע, שיכול להעריך את מצב הרכב ולתת חוות דעת מקצועית.
מומלץ לדרוש בעת בדיקת הרכב פירוט של מצב הרכב, הכולל : פירוט תאונות, מס' קילומטרים, בעלים קודמים, בעלות קודמת של חברה/השכרה/ליסינג ומצב מכני.

הגשת ההצעה - במידה ולאחר בדיקת הרכב החלטתם להתמודד במכרז, עליכם להגיש הצעה שתכלול:

1. טופס הצעה - טופס שמסופק ע"י עורך המכרז, בו יש למלא את פרטי המציע, גובה ההצעה, וכן לחתום על פרטים נוספים הקשורים לחובות ולזכויות של המציע ועורך המכרז.

2. שיק בנקאי או ערבות בנקאית - על כל משתתף במכרז להפקיד יחד עם הצעתו שיק בנקאי לפקודת עורך המכרז או מי מטעמו, או ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 10%- 5% משווי ההצעה. במידה ובסוף הליכי המכירה, חוזר בו הזוכה מהצעתו, רשאי עורך המכרז לחלט את הערבות.

3. חוזה המכר - החוזה מסופק על ידי עורך המכרז. החוזה בין עורך המכרז ("המוכר") לבין הקונה כולל את כל פרטי ההתקשרות בין הצדדים, כאשר בין השאר יתוארו נסיבות רכישת הנכס, התמורה בגין הנכס, תנאי התשלום, הזכויות והחובות של כל צד לעסקה, המסים אשר ישא בהם כל צד לעסקה ומועדי תחולתם. חוזה זה ייחתם ע"י הצדדים.

באתר Konesonline אנו משאירים את המודעות מספר ימים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, היות ובחלק מהמקרים המועד האחרון נדחה, או לחילופין עורך המכרז מאפשר להגיש הצעות לאחר המועד האחרון להגשה (ולפני ההתמחרות)

התמחרות - במקרה בו עורך המכרז מחליט לערוך התמחרות,הוא יפנה טלפונית למציעים שהציעו את ההצעות הגבוהות ביותר (על פי שיקול דעתו) ויזמנם להתמחרות במשרדו. בהתמחרות עורך המכרז יערוך פרוטוקול התמחרות בו יפורטו ההצעות עד שיוותר מציע אחד שהציע את הסכום המקסימלי ואף משתתף אחר לא מוכן להציע יותר. ההמחאה הבנקאית אשר ניתנה לצורך השתתפות כפיקדון, מופקדת בשלב זה בחשבון הנאמנות של עורך המכרז. כל שאר המתמודדים (גם אלה שלא השתתפו בהתמחרות) יקבלו בחזרה את הערבות שהפקידו.
שלב זה אינו קיים בכל המכרזים, ולכן יש לברר מראש מול עורך המכרז על כוונותיו בנוגע להתמחרות. במידה ומתקיימת התמחרות מומלץ להגיש הצעה הנמוכה מההצעה הטובה ביותר אותה אתם מוכנים להגיש, היות וניתן לשפר את הצעותיכם בהתמחרות על פי הצעות המתחרים.

אישור המכירה - הזוכה יחתום לאחר הזכייה על חוזה מכר אשר נוסחו נתקבל בשלב הגשת ההצעה. לאחר מכן יפנה כונס הנכסים, לראש ההוצאה לפועל בבקשה לאישור המכירה. במידה והמכרז התקיים אצל גוף ממשלתי המכירה מותנית באישור ועדת המכרזים.

ליצירת קשר, מלאו את הטופס ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

עו"ד, מעוניין לפרסם בלוח?
X

רוצים לקבל פרטים נוספים?

השאירו פרטים ונציגינו יתקשרו אליכם בהקדם האפשרי

X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.